Privacyverklaring

CARE bedenkt en realiseert websites, intranetten en webapplicaties voor bedrijven en overheden. Als je klant bent of relatie, of informatie inwint over onze dienstverlening, dan verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Wij vinden jouw privacy ontzettend belangrijk. Daarom behandelen we je persoonsgegevens zorgvuldig en zijn ze zeer goed beveiligd. Bij CARE houden we ons aan alle eisen van de geldende privacywet. Daar kun je op vertrouwen. We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, de laatste aanpassing is gedaan op 14 mei 2018.

Verwerking persoonsgegevens

We presenteren je deze privacyverklaring, omdat we je graag willen uitleggen welke gegevens we verzamelen en waar we ze voor gebruiken. Dat doen we door verschillende manieren toe te lichten waarop wij persoonsgegevens verkrijgen.

Gebruik van website van CARE

Gebruik je de website van CARE? Dan verzamelen we je gegevens om je te kunnen helpen. We gebruiken bijvoorbeeld bepaalde cookies en scripts die zorgen dat website beter werkt voor jou. Er zijn ook trackingcookies en scripts geplaatst om je surfgedrag te analyseren. In het cookiestatement kun je lezen welke cookies door wie zijn geplaatst. Vraag je informatie aan, solliciteer je bij ons, of neem je op een andere manier contact op via de site? Dan vragen we enkele gegevens om contact met op te kunnen nemen. Op de contactpagina’s staat waarom we die gegevens vragen en wat we er mee doen. Dan is dat in elk geval duidelijk.

Websites van klanten en andere partijen

Op de CARE-website vind je natuurlijk ook links naar andere sites. Bijvoorbeeld naar sites die wij in opdracht van klanten hebben gemaakt. De eigenaars van die sites zijn verantwoordelijk voor de manier waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Daarvoor kun je de privacyverklaring lezen van de site die je bezoekt.

Online helpdesk

We hebben een online helpdesk om je goed van dienst te kunnen zijn. Als je daar gebruik van maakt registreert het systeem je naam, e-mailadres, vraag en eventuele reacties op je vraag.

Mailings

CARE heeft diverse mailinglijsten om klanten en geïnteresseerden te informeren. Klanten worden automatisch toegevoegd aan mailinglijsten waarin wij belangrijke informatie delen. We registreren hiervoor je naam en e-mailadres. Voor overige informatie, of als je geen klant bent is er een dubbele opt-in om je in te schrijven. Ook in dit geval ontvangen we alleen je naam en e-mailadres. Je e-mailadres gebruiken we alleen om eens in de zoveel tijd een leuke nieuwsbrief naar te versturen. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kan afmelden.

Sociale media

CARE is op verschillende sociale media te vinden. Zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Als je ons daar volgt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. CARE volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens die je deelt op sociale media. We verzekeren je ervan dat we deze gegevens niet gebruiken. En we gaan ze ook niet delen met derden.

Rechten

Je hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Je mag ons verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. En wij zorgen dat dat gebeurt. Als je je persoonsgegevens graag wil inzien of corrigeren, kun je een mailtje sturen naar info@care.nl.

Beveiliging

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je kunt er zeker van zijn dat we hiervoor passende maatregelen hebben getroffen. Zowel technisch als organisatorisch.

Verstrekking aan derden

CARE kan gebruikmaken van diensten van derden om je gegevens te verwerken. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met deze privacyverklaring. De derde partijen treden dan op als verwerker voor de CARE. Wij zorgen onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gewaarborgd blijven. Als een derde partij optreedt als verwerker, dan heeft die een verwerkersovereenkomst afgesloten met CARE. Daarin is zeker opgenomen dat ze persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van en volgens instructie van CARE. In overige gevallen geven wij alleen gegevens aan derden met jouw toestemming vooraf. Of, wanneer wij op grond van de wet genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als gevolg van een rechtszaak of voor bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen door CARE, of door derden die we zelf hebben ingeschakeld. Ze worden alleen verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor CARE de gegevens heeft verzameld én van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Vragen over onze privacyverklaring? Dat mag altijd, neem contact op met ons via info@care.nl.

Terug naar het overzicht

Heb je vragen of wil je vrijblijvend weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op
Toon het menu