Samen werken aan digitale toegankelijkheid loont!

Sinds 14 juli 2022 kan CARE met een TPM-verklaring aantonen dat de techniek van alle gebouwde websites na 2021 volledig aan alle strenge eisen voor digitale toegankelijkheid voldoet. Dat blijkt uit de audit gehouden door het externe bureau Cardan Technobility. Voor eerdere websites zijn losse onderzoeken in opdracht van klanten uitgevoerd waaruit de toegankelijkheid blijkt. Een resultaat om trots op te zijn. De websites inclusief online formulieren voldoen aan de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, dat als doel heeft dat informatie voor alle gebruikers en op alle apparaten toegankelijk is. Ook voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of cognitieve beperking. Dit resultaat ontstond door jarenlange afstemming tussen experts op het gebied van digitale toegankelijkheid van beide organisaties.

Meer dan 10 jaar ervaring

CARE neemt de eisen al meer dan 10 jaar mee in het bouwen van de websites, al ver voordat dit een verplichting werd. In 2012 – toen de eisen nog bekend stonden als Webrichtlijnen – bouwde het bureau de allereerste gemeentelijke toptakenwebsite in Nederland, voor de gemeente Best. Dit was ook nog eens de eerste website die bij livegang in één keer een volledig foutloze inspectie had en daarmee het waarmerk Drempelvrij (het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites) met 3 sterren ontving. CARE is erg gedreven om ervoor te zorgen dat de online dienstverlening van gemeenten zo goed mogelijk verloopt. Zodat álle inwoners en ondernemers op een logische, klantvriendelijke manier zaken kunnen regelen met de gemeente. Digitale toegankelijkheid wordt al meegenomen bij de bouw van de website, in het hele proces. Tussentijds stemt de leverancier regelmatig af met externe deskundigen zodat vooraf goed nagedacht wordt over de techniek. Want achteraf repareren is veel meer werk en soms zelfs onmogelijk. 

waarmerk drempelvrij

Maatwerk voor gemeenten

In gemeenteland vallen de websites van CARE op. De websitebouwer biedt heel veel ruimte voor maatwerk, de klant hoeft niet te kiezen uit vaste templates en kan het design van de website helemaal laten aansluiten bij de eigen huisstijl en andere wensen. Ook denkt de websitebouwer echt met de klant mee voor het optimaliseren van de online dienstverlening en bijvoorbeeld kanaalsturing. CARE heeft 20 gemeentelijke klanten. Voor 18 hiervan heeft CARE de website (en subwebsites) gebouwd en in onderhoud en voor de andere twee verzorgt het bureau andere online diensten zoals een afvalkalender. Andere diensten die CARE levert zijn bijvoorbeeld (toegankelijke) intranetten, online formulieren en een tool voor het meten van klanttevredenheid. 

A-status toegankelijkheid 

Naar aanleiding van de afzonderlijke inspecties voor digitale toegankelijkheid die de klanten van CARE de afgelopen 10 jaar lieten uitvoeren, zijn al veel technische punten opgelost of verder verbeterd. De websites halen daarmee allemaal de B-status voor toegankelijkheid. Om de A-status te halen, moeten klanten vaak alleen nog zorgen voor toegankelijke pdf-bestanden. Een klus die veel tijd kost en die tot nu toe door nog niet veel gemeenten in Nederland met succes is afgerond. De TPM-verklaring voor toegankelijkheid is nu toch een mooie bekroning op het werk van CARE. Deze is de komende 3 jaar geldig, ook voor nieuwe websites die volgens dezelfde techniek gebouwd zijn. Dat bespaart de gemeenten tijd en geld, ze kunnen zich nu volledig op de content richten omdat de techniek al voldoet.

43 van de 50 toegankelijkheidseisen zijn getoetst door Cardan Technobility. Daarnaast moeten gemeenten zelf een contentonderzoek doen zodat ook de teksten, afbeeldingen en pdf-documenten op de website getoetst zijn. Land van Cuijk heeft dat al gedaan en daarmee de complete A-status gehaald voor digitale toegankelijkheid. De gemeente Land van Cuijk is heel erg tevreden met de aanpak van CARE én natuurlijk het eindresultaat. Koen Pols, communicatieadviseur online, vertelt: “We hebben een toegankelijke website die staat als een huis. Doordat we een intensief én prettig traject met CARE en Daadkracht (projectleiding) hebben doorlopen, zijn we als online team binnen en buiten onze gemeente ambassadeurs voor toegankelijkheid geworden.”      

Scope van het onderzoek

Sander Nijsingh, senior consultant bij Cardan Technobility, deed met zijn collega’s de onderzoeken in de eerste helft van 2022. In de eerste controle kwamen er nog wat punten naar voren die tijdig opgelost zijn voor de herinspectie in juli. De scope van dit onderzoek was heel breed. Naast de website van de gemeente Land van Cuijk zijn de 5 nieuwe websites van de Werkorganisatie Druten Wijchen meegenomen in het onderzoek: 2 gemeentelijke websites en 3 subwebsites met elk een heel eigen uitstraling, onder andere voor Kasteel Wijchen. 

“Uit het prettige contact dat wij met de mensen van CARE hebben, blijkt dat ze zeer gedreven en gemotiveerd zijn om hun producten volledig toegankelijk te maken. Ook met de kennis van het onderwerp zit het wel snor. Dit blijkt niet alleen uit het resultaat, maar ook uit de steengoede vragen die wij soms krijgen over bepaalde voorgestelde oplossingen”, aldus Sander Nijsingh van Cardan Technobility.

Nauwe samenwerking

Niek Kouwenberg, technical lead en al ruim 15 jaar werkzaam bij CARE, is specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. Hij begeleidt andere ontwikkelaars zodat zo veel mogelijk punten al meegenomen zijn bij de ontwikkeling van websites. In het eerste onderzoek voor het behalen van de TPM-verklaring kwamen er toch nog punten naar voren. Vooral voor de subwebsites met een afwijkende vormgeving waren er verschillende uitdagingen. “Het gros van de issues ging over het mobiele menu, waarbij toetsenbordbediening nog verder geoptimaliseerd is”, vertelt Niek Kouwenberg. “En over informatie die (deels) buiten beeld valt op mobiel, vaak na het vergroten van een tekst. Van elke toegankelijkheidstoets leer je als webleverancier weer iets. Bij het grote techniekonderzoek konden we de puntjes op de i zetten en kwamen we in overleg met Cardan Technobility tot de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke oplossingen. We nemen daarbij geen genoegen met het minimaal vereiste niveau, maar gaan hierin altijd een stapje verder.”

Cardan Technobility

Cardan Technobility heeft niet heel vaak de vraag gekregen om een TPM-verklaring op te stellen, maar juicht manieren om de transparantie rond digitale toegankelijkheid te vergroten alleen maar toe. Daarom heeft de organisatie – nadat de techniek bewezen toegankelijk was – deze verklaring opgesteld. De verklaring is een bevestiging van de inspanningen die CARE heeft gedaan om de techniek van de producten toegankelijk te maken. Als een van de grootste inspectie-instellingen van Nederland vindt Cardan Technobility het belangrijk om op een positieve manier impact te maken voor mensen met een functiebeperking. Naast toegankelijkheidsonderzoeken doet de organisatie dit door het aanbieden van trainingen en het hands-on helpen bij toegankelijkheidsvragen via consultancy of projectleiding. 

Verklaring van toegankelijkheid van Cardan Technobility

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en apps te optimaliseren volgens de eisen van de Europese standaard EN 301 549 (WCAG 2.1 niveau A + AA). Ze moeten daarnaast hierover verantwoordelijkheid afleggen in een toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat welke maatregelen ze nemen om de website toegankelijk te maken en te houden. En vervolgens moeten ze blijvend werken aan het verbeteren van toegankelijkheid of het blijven voldoen aan de eisen. 

Inspectie techniek én content

Een deel van de eisen gaat over content (teksten, afbeeldingen, pdf-bestanden) en een deel over techniek. Voor de techniek is een gemeente grotendeels afhankelijk van de leverancier. Voor veel leveranciers is het lastig om aan de eisen te voldoen. Daarom zijn er de laatste jaren allerlei programma’s vanuit de landelijke overheid om de bewustwording en kennis bij gemeenten en leveranciers te vergroten. Het volledig voldoen aan de eisen vergt veel kennis en flexibiliteit bij het ontwikkelen van de websites.

Terug naar het overzicht

Heb je vragen of wil je vrijblijvend weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op
Toon het menu