Omgevingswet: wat betekent dit voor de gemeentelijke website?

 

De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in werking. De meeste gemeenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We krijgen regelmatig vragen over wat de veranderingen betekenen voor de gemeentelijke website en voor webredacteurs. We hebben bij verschillende organisaties en personen navraag gedaan, maar er is nog heel weinig concrete informatie over hoe het er aan de voorkant uit ziet. De nadruk ligt nu op het inregelen van de vergunningensoftware aan de achterkant. Inhoudelijk zijn er waarschijnlijk geen grote aanpassingen nodig aan de gemeentelijke website. We zetten wat informatie voor jullie op een rijtje.
 

Heel veel informatie over vergunningen (bijvoorbeeld bouwvergunningen) staat nu al in het Omgevingsloket. Die informatie gaat in 2022 naar het DSO. Daarvoor blijf je dus (op dezelfde manier als nu) verwijzen naar een externe website. Hierover kun je meer informatie opvragen bij de leverancier die de aansluiting op het DSO regelt voor jouw gemeente (en vaak ook de vergunningensoftware). 

E-formulieren

Door de komst van de Omgevingswet komen er geen nieuwe e-formulieren bij en er gaan vooralsnog ook geen e-formulieren weg. Op termijn worden APV-onderwerpen wel aan het DSO toegevoegd. Bijvoorbeeld de evenementenvergunning, ontheffing parkeerschijfzone en kansspelvergunning. Deze informatie valt niet onder de Omgevingswet, maar de vergunningensoftware biedt soms wel al mogelijkheden om de informatie te koppelen aan het DSO. 

Welke vergunningen of APV's opgaan in het omgevingsplan in het DSO is ook per gemeente verschillend en ligt aan de keuze die de gemeente maakt. Bekijk voor meer informatie hierover de handreiking van de VNG: verordeningen-en-het-omgevingsplan_20201217.pdf (vng.nl)

Voor de (nieuwe) e-formulieren blijft de keus aan de gemeente welke leverancier deze gaat bouwen.  Dit kan de leverancier van het DSO, de leverancier van de vergunningensoftware, CARE of bijvoorbeeld de leverancier van het zaaksysteem zijn. Kijk daarbij altijd naar gebruiksvriendelijkheid, vormgeving, digitale toegankelijkheid en mogelijkheden om formulieren te integreren in de website en te koppelen aan de juiste software. Als jullie nieuwe formulieren willen laten ontwikkelen en hierover vragen hebben, denken wij graag met jullie mee over de mogelijkheden.

Koppeling met overheidswebsites

Voor de koppeling met bekendmakingen, verordeningen en ruimtelijke plannen blijft alles waarschijnlijk ook hetzelfde (behalve dat er misschien iets verandert in de koppeling). Bestaande verwijzingen in bijvoorbeeld de officiële bekendmakingen blijven dus werken. Hierbij is wel van belang dat de correcte deeplink wordt gebruikt. Over de correcte opbouw van de deeplinks vind je meer informatie in de Help-informatie van Ruimtelijkeplannen.nl. Deze hoeven dus niet veranderd te worden op gemeentelijke websites. Er komt straks wel een nieuwe manier van publiceren, niet meer via DROP, maar via de STOP/TPOD. Het verschilt per gemeente wanneer zij hierop overstappen. Als het goed is, krijgen degenen die informatie publiceren via de DROP hierover meer informatie. 

Meer informatie

Terug naar het overzicht

Heb je vragen of wil je vrijblijvend weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op
Toon het menu